OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 2021-03-28

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE na  Niedzielę Palmową – Męki Pańskiej  –28 III 2021 r. Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej, rozpoczyna uroczysty obchód Wielkiego Tygodnia. Jego punktem kulminacyjnym będzie Święte Triduum Paschalne upamiętniające wydarzenia od Ostatniej Wieczerzy po chwalebny dzień Zmartwychwstania Pańskiego. W tych świętych dniach odnajdujemy najgłębszy sens życia Kościoła, świętej liturgii...

Kontynuuj czytanie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 2021-03-07

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE na III Niedzielę Wielkiego Postu –  7 III 2021 Czas Wielkiego Postu to czas naszej metanoi, która oznacza przemianę życia, podjęcie nowych wyzwań, pracę nad swoją duchowością, a przede wszystkim zmianę myślenia pod wpływem słowa, które kieruje do nas Bóg. Aby je usłyszeć, trzeba się zatrzymać, wyciszyć, skierować...

Kontynuuj czytanie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 2021-02-28

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE na II Niedzielę Wielkiego Postu –  21 II 2021 W centrum liturgii drugiej niedzieli Wielkiego Postu Kościół stawia Jezusa, który na górze Tabor ujawnia trzem wybranym uczniom prawdę, że jest umiłowanym Synem Boga Ojca. Oni poznali prawdę o Jezusie, który ich wezwał i za którym podążyli. Niech czas...

Kontynuuj czytanie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 2021-02-21

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE na I Niedzielę Wielkiego Postu –  21 II 2021 Przeżywamy pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, czasu nawrócenia, pokuty, przemiany myślenia i życia. Od pierwszych wieków Kościoła wykorzystywano ten czas szczególnie na przygotowanie kandydatów do chrztu i odnowienia skutków tego sakramentu. Uczyńmy wszystko, co możliwe, by ten czas nie był...

Kontynuuj czytanie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 2021-02-14

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE na VI Niedzielę zwykłą (tr. 50 p P) –  14 II 2021 W Chrystusie istnieje jedność – jest Bogiem-człowiekiem. Wielokrotnie w Ewangelii widzimy Jezusa, który przejawia czysto ludzkie emocje i zachowania, pochyla się nad każdym człowiekiem, z wielką miłością lituje się nad ludźmi. Taki również jest Bóg: pochyla...

Kontynuuj czytanie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 2021-02-07

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE na V Niedzielę zwykłą (tr. 60 p P) –  7 II 2021 Chrystus w czasie Eucharystii uczy nas modlitwy. Wielokrotnie wskazywał, że trzeba na nią znaleźć nie tylko miejsce, lecz także czas. Uczymy się w tym kościele, jak w sercu i w codzienności budować świątynię, w której będziemy...

Kontynuuj czytanie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 2021-01-31

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE na IV Niedzielę zwykłą (tr. 70 p P) – 31 I 2021 Ostatnia niedziela stycznia to Światowy Dzień Trędowatych. Na trąd chorują tysiące ludzi, którzy często z powodu tej choroby są wykluczani ze społeczeństwa, spychani na margines życia. Pomódlmy się dzisiaj w intencji trędowatych, a także ich opiekunów,...

Kontynuuj czytanie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 2021-01-17

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE na II Niedzielę zwykłą (II po Objawieniu Pańskim) –  17 I 2021 W poniedziałek rozpoczął się okres zwykły w liturgii Kościoła. Chrystus wzywa nas, abyśmy przez realizację powołania, wypełnianie codziennych obowiązków dawali o Nim świadectwo, żeby inni także mogli Go odnaleźć. Dzisiaj także wspominamy św Antoniego, opata –...

Kontynuuj czytanie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 2021-01-10

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE na Niedzielę – Święto Chrztu Pańskiego –   10 I 2021 Chrzest Chrystusa także jest objawieniem – epifanią. Pan Jezus, który staje w szeregu ludzi grzesznych i pragnie przyjąć chrzest nawrócenia z rąk Jana Chrzciciela, objawia się światu jako umiłowany Syn Boga, naznaczony mocą Ducha Świętego, który przychodzi, by...

Kontynuuj czytanie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 2021-01-03

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE na II Niedz  po Narodz Pańskim – Najśw. Imienia Jezus- 3 I 2021 W pierwszą niedzielę nowego roku pragniemy powierzyć Chrystusowi ten nowy czas. Jeszcze w klimacie Bożego Narodzenia dostrzegamy Jezusa, który przychodzi aby nas odkupić, by nadać sens naszym dniom, by ukazać perspektywę wieczności, do której jesteśmy...

Kontynuuj czytanie