OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 2024-04-07

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE na   II Niedzielę Wielkanocną czyli Miłosierdzia Bożego–7 IV 2024 r. Dzisiejsza niedziela ma wiele przydomków: przewodnia, biała, Miłosierdzia Bożego… O ten ostatni tytuł prosił sam Pan Jezus za pośrednictwem Świętej Siostry Faustyny. Tą niedzielą rozpoczynamy Tydzień Miłosierdzia. Chcemy uwielbiać nieskończone Boże miłosierdzie, a jednocześnie podjąć refleksję, czy sami jesteśmy...

Kontynuuj czytanie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 2024-03-24

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE na  Niedzielę Palmową -–24 III 2024 r. Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej, rozpoczyna uroczysty obchód Wielkiego Tygodnia. Jego punktem kulminacyjnym będzie Święte Triduum Paschalne upamiętniające wydarzenia od Ostatniej Wieczerzy po chwalebny dzień Zmartwychwstania Pańskiego. W tych świętych dniach odnajdujemy najgłębszy sens życia Kościoła, świętej liturgii oraz źródło wszelkiej...

Kontynuuj czytanie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 2024-03-17

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  na  V Niedzielę Wielkiego Postu–17 III 2024 W piątą niedzielę czasu paschalnego przygotowania zmienia się charakter tego okresu na bardziej pasyjny, co ukaże nam liturgia najbliższych dni, a ponadto podtrzymywany w naszej ojczyźnie zwyczaj zasłaniania krzyży (i obrazów).. Do świąt paschalnych pozostało coraz mniej czasu, już tylko dwa...

Kontynuuj czytanie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 2024-03-10

  OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  na  IV Niedzielę Wielkiego Postu–10 III 2024 Czwarta niedziela Wielkiego Postu, zwana Niedzielą Laetare, której wyjątkowość podkreśla różowy kolor szat liturgicznych, wyznacza połowę przeżywanego okresu przygotowania paschalnego. Dlatego w polskiej tradycji nazywana była „śródpościem” albo „półpościem”. Warto uczynić pewne podsumowania i z jeszcze większym zaangażowaniem przeżyć drugą...

Kontynuuj czytanie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 2024-03-03

  OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  na  III Niedzielę Wielkiego Postu–3 III 2024 W dzisiejszej liturgii słowa zostały nam przypomniane Boże przykazania – dziesięć słów Boga, na których warto i trzeba budować gmach swojego życia. W Wielkim Poście próbujemy uczynić je rzeczywiście tym fundamentem, zatem niech wszystkie podejmowane działania i wysiłki temu służą.Zachęcamy...

Kontynuuj czytanie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 2024-02-25

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  na  II Niedzielę Wielkiego Postu–25 II 2024 Każdego roku w drugą niedzielę okresu przygotowania paschalnego rozważamy ewangelijną perykopę o Przemienieniu Chrystusa na wysokiej górze. Tak jak wybranym uczniom, tak i nam Pan Jezus pragnie ukazać blask swojego Bóstwa i niejako powiedzieć, kim jest, by umacniać nas w wierze...

Kontynuuj czytanie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 2024-02-18

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  na  I Niedzielę Wielkiego Postu–18 II 2024 Rokrocznie w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu rozważamy Ewangelię o kuszeniu Chrystusa na pustyni. Pan Jezus, który zwyciężył wszystkie szatańskie pokusy, uczy nas sztuki zwyciężania w pokusie. Niech wielkopostna pielgrzymka wiary nas umacnia w naszych zmaganiach ze złem… Wzbudźmy w sobie wielkie pragnienie...

Kontynuuj czytanie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 2024-02-11

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  na  VI Niedzielę zwykłą–11 II 2024 W dzisiejszą niedzielę słyszymy w Ewangelii o uzdrowieniu trędowatego. Padają tam znamienne słowa „Jeśli zechcesz…”. Bóg zawsze pragnie naszego dobra, pragnie nam udzielać swoich dobrodziejstw. A my ze swojej strony podejmijmy trud otwarcia się na Jego łaskę, może podejmijmy pewne zobowiązania z...

Kontynuuj czytanie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 2024-02-04

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  na  V Niedzielę zwykłą–4 II 2024 Biblijne czytania, które dziś odczytujemy i medytujemy, przypominają ważne kwestie: że krótkim jest życie człowieka na ziemi i że jest ono ciągłym zmaganiem się ze swoimi słabościami. Dzisiejsze czytania przypominają również, że każdy jest wezwany do głoszenia życiem Ewangelii. Obyśmy dobrze wykorzystywali...

Kontynuuj czytanie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 2024-01-07

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  na  Niedzielę Chrztu Pańskiego–7 I 2024 Dzisiejsze święto to również święto Epifanii Mesjasza, bowiem jest to uroczyste rozpoczęcie publicznej działalności Pana Jezusa. Wydarzenia nad Jordanem to także zapowiedź naszego chrztu, podczas którego każdy z nas stał się umiłowanym dzieckiem Boga. Na początku dzisiejszych Mszy błogosławimy wodę, by przypomnieć...

Kontynuuj czytanie