OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 2024-02-18

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  na  I Niedzielę Wielkiego Postu–18 II 2024 Rokrocznie w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu rozważamy Ewangelię o kuszeniu Chrystusa na pustyni. Pan Jezus, który zwyciężył wszystkie szatańskie pokusy, uczy nas sztuki zwyciężania w pokusie. Niech wielkopostna pielgrzymka wiary nas umacnia w naszych zmaganiach ze złem… Wzbudźmy w sobie wielkie pragnienie...

Kontynuuj czytanie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 2024-02-11

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  na  VI Niedzielę zwykłą–11 II 2024 W dzisiejszą niedzielę słyszymy w Ewangelii o uzdrowieniu trędowatego. Padają tam znamienne słowa „Jeśli zechcesz…”. Bóg zawsze pragnie naszego dobra, pragnie nam udzielać swoich dobrodziejstw. A my ze swojej strony podejmijmy trud otwarcia się na Jego łaskę, może podejmijmy pewne zobowiązania z...

Kontynuuj czytanie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 2024-02-04

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  na  V Niedzielę zwykłą–4 II 2024 Biblijne czytania, które dziś odczytujemy i medytujemy, przypominają ważne kwestie: że krótkim jest życie człowieka na ziemi i że jest ono ciągłym zmaganiem się ze swoimi słabościami. Dzisiejsze czytania przypominają również, że każdy jest wezwany do głoszenia życiem Ewangelii. Obyśmy dobrze wykorzystywali...

Kontynuuj czytanie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 2024-01-07

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  na  Niedzielę Chrztu Pańskiego–7 I 2024 Dzisiejsze święto to również święto Epifanii Mesjasza, bowiem jest to uroczyste rozpoczęcie publicznej działalności Pana Jezusa. Wydarzenia nad Jordanem to także zapowiedź naszego chrztu, podczas którego każdy z nas stał się umiłowanym dzieckiem Boga. Na początku dzisiejszych Mszy błogosławimy wodę, by przypomnieć...

Kontynuuj czytanie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 2023-12-31

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  na  Niedzielę w Oktawie Narodzenia Pańskiego –             Święto Świętej Rodziny – 31 XII 2023 Dzisiejsze święto nasuwa nam wszystkim temat do głębokiej refleksji nad rodziną chrześcijańską, nad jej powołaniem, godnością i wielkością. Rodzina zbudowana na prawie Bożym jest ojczyzną życia, miłości, wierności, radości i szczęścia; stanowi sanktuarium życia...

Kontynuuj czytanie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 2023-12-24

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  na IV Niedzielę Adwentu – 24 XII 2023 To już ostatnia niedziela adwentowego przygotowania na przyjście Pana, a jednocześnie Wigilia Narodzenia Pana Jezusa. Podsumowując tegoroczny Adwent, zapytajmy siebie: czy rzeczywiście był on czasem czuwania, nawrócenia  i oczekiwania, czasem, w którym odczuliśmy bliskość przychodzącego Mesjasza? I postarajmy się pięknie...

Kontynuuj czytanie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 2023-12-17

  OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  na III Niedzielę Adwentu – 17 XII 2023 „Radujcie się w Panu!” – słowa antyfony na wejście wskazują, że dzisiejsza niedziela to niedziela radości, że Pan już jest blisko, że już przychodzi, by nam udzielić swoich darów. Kolor szat liturgicznych jest dzisiaj jaśniejszy, weselszy, nie fioletowy, tylko...

Kontynuuj czytanie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 2023-12-10

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  na II Niedzielę Adwentu – 10 XII 2023 W drugą adwentową niedzielę rozbrzmiewa wołanie Świętego Jana Chrzciciela: „Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego…”. Jest to wezwanie do ciągłej pracy nad sobą i do nawrócenia. Pan chce nas wszystkich obdarzać swoim miłosierdziem i czeka na nas w łasce...

Kontynuuj czytanie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 2023-11-19

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  na XXXIII Niedzielę zwykłą  – 19 XI 2023 Dzisiejsza niedziela w Kościele powszechnym obchodzona jest jako Światowy Dzień Ubogich. Papież Franciszek ustanowione w listopadzie 2016 roku specjalnym listem apostolskim „Misericordia et Misera”, napisanym na zakończenie Nadzwyczajnego Jubileuszowego Roku Miłosierdzia. Po raz pierwszy obchodzono ten Dzień 19 listopada 2017...

Kontynuuj czytanie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 2023-11-12

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  na XXXII Niedzielę zwykłą  – 12 XI 2023 Dzisiaj, jak każdego roku w drugą niedzielę listopada, solidaryzujemy się z Kościołem prześladowanym w różnych częściach świata. My cieszymy się wolnością religijną, możemy swobodnie okazywać naszą wiarę w Boga i przywiązanie do Kościoła. Ale nie możemy zapominać, że są na...

Kontynuuj czytanie