OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 2024-01-07

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  na  Niedzielę Chrztu Pańskiego–7 I 2024 Dzisiejsze święto to również święto Epifanii Mesjasza, bowiem jest to uroczyste rozpoczęcie publicznej działalności Pana Jezusa. Wydarzenia nad Jordanem to także zapowiedź naszego chrztu, podczas którego każdy z nas stał się umiłowanym dzieckiem Boga. Na początku dzisiejszych Mszy błogosławimy wodę, by przypomnieć...

Kontynuuj czytanie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 2023-12-31

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  na  Niedzielę w Oktawie Narodzenia Pańskiego –             Święto Świętej Rodziny – 31 XII 2023 Dzisiejsze święto nasuwa nam wszystkim temat do głębokiej refleksji nad rodziną chrześcijańską, nad jej powołaniem, godnością i wielkością. Rodzina zbudowana na prawie Bożym jest ojczyzną życia, miłości, wierności, radości i szczęścia; stanowi sanktuarium życia...

Kontynuuj czytanie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 2023-12-24

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  na IV Niedzielę Adwentu – 24 XII 2023 To już ostatnia niedziela adwentowego przygotowania na przyjście Pana, a jednocześnie Wigilia Narodzenia Pana Jezusa. Podsumowując tegoroczny Adwent, zapytajmy siebie: czy rzeczywiście był on czasem czuwania, nawrócenia  i oczekiwania, czasem, w którym odczuliśmy bliskość przychodzącego Mesjasza? I postarajmy się pięknie...

Kontynuuj czytanie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 2023-01-22

Ogłoszenia parafialne na III Niedzielę  zwykłą 22 I 2023 r. Obecnie przeżywamy w Kościele tydzień Powszechnej modlitwy o Jedność chrześcijan . Pan Jezus modlił się w wieczerniki do Ojca Niebieskiego prosząc: „Ojcze spraw aby oni byli jedno…” Dzisiaj 22 stycznia przypada wspomnienie męczeństwa św. Wincentego, diakona- patrona kapituły gremialnej (katedralnej)...

Kontynuuj czytanie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 2023-01-15

Ogłoszenia parafialne na II Niedzielę  zwykłą 15 I 2023 r. Przychodzimy dzisiaj do kościoła w szczególnym dla chrześcijan dniu, czyli w niedzielę. Każda niedziela przypomina nam o zmartwychwstaniu Pana Jezusa. On zaprasza nas do wspólnej modlitwy oraz do świętowania. W życiu można świętować różne wydarzenia: narodziny dziecka, ukończenie szkoły, rocznicę...

Kontynuuj czytanie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 2023-01-08

Ogłoszenia parafialne na Niedzielę Chrztu Pańskiego 8 I 2023 r. Wspomnienie wydarzenia nad Jordanem, gdzie Pan Jezus przyjął chrzest, a także gdzie Bóg potwierdził, że jest On Jego Synem, kończy okres Narodzenia Pańskiego. Od jutra w liturgii rozpoczyna się tak zwany okres zwykły – w ciągu roku. Jednak w naszej...

Kontynuuj czytanie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 2023-01-01

Ogłoszenia parafialne na Niedzielę – Oktawę Narodzenia Pańskiego – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi   1 I 2023 r. Dzisiaj pierwszy dzień roku. Nie wiemy, co przyniesie. Zawsze, gdy chcemy usłyszeć dobre słowo, idziemy do mamy. Ona najlepiej nas zna i wie, co dla nas dobre. Dzisiaj w liturgii czcimy wyjątkową...

Kontynuuj czytanie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 2022-12-25

Ogłoszenia parafialne na Niedzielę – Uroczydstość Narodzenias P{ańskiego –   25 XII 2022 r. Podczas dzisiejszej Mszy Świętej z wielką radością śpiewaliśmy Chwała na wysokości Bogu… Słowami tego hymnu uwielbiliśmy Boga wszechmogącego za dar narodzin Syna, który zstąpił z niedostępnej światłości i stał się jednym z nas. Niech te święta dla...

Kontynuuj czytanie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 2022-01-16

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE a II Niedzielę zwykłą (II po Obj. P)-  16 I 2022 r. Dziś druga niedziela tak zwana zwykła – w ciągu roku. Przypomina nam o tym zielony kolor szat liturgicznych. Prosimy Boga, aby dał nam poznać, co należy czynić, i udzielił siły do wypełnienia poznanych obowiązków (kolekta mszalna)....

Kontynuuj czytanie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 2022-01-02

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE na II Niedzielę po  Narodzeniu Pańskim – 2 I 2022 r. Trwamy w radości z narodzin Chrystusa, obchodząc drugą niedzielę po Narodzeniu Pańskim. Modlimy się dzisiaj, aby Bóg napełnił cały świat swoją chwałą i ukazał się wszystkim narodom (kolekta mszalna). W czwartek, 6 stycznia, przypada uroczystość Objawienia Pańskiego,...

Kontynuuj czytanie