OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 2021-06-06

OGŁOSZENIA DUSZP. na  X Niedzielę zwykłą (II po Zesł Ducha Św) – 6 VI 2021 r. Eucharystia niedzielna jest dla każdego z nas źródłem i centrum życia duchowego. Bóg powierza nam siebie w drodze do nieba, jest pokarmem, który daje życie. Bądźmy wdzięczni, że Bóg jest na wyciągnięcie ręki, że...

Kontynuuj czytanie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 2021-05-30

OGŁOSZENIA DUSZP. na  Niedz. IX zw – Uroczystość Trójcy Najświętszej–30 V 2021 r. Stajemy dziś wobec największej tajemnicy wiary, która mówi, że jest jeden Bóg w trzech Osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego. Próbujmy zrozumieć tę prawdę nie tyle umysłem, ile światłem wiary, bowiem nie o zrozumienie chodzi, ale o...

Kontynuuj czytanie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 2021-05-23

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  Niedzielę Pięćdziesiątnicy Paschalnej –  Uroczystość Zesłania Ducha Świętego – Zielone Świątki – 22 V 2021 r. Przeżywamy dziś uroczystość Zesłania Ducha Świętego. W historii Kościoła dzień Pięćdziesiątnicy był punktem zwrotnym: obdarzeni darami Ducha Świętego apostołowie wyruszyli z wielką żarliwością głosić światu zmartwychwstałego Jezusa. Uroczystość jest dopełnieniem Wielkanocy. Niech...

Kontynuuj czytanie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 2021-05-16

OGŁOSZENIA DUSZP., na VII Niedzielę Wielkanocy- Wniebowstąpienie  –16 V 2021 r. Wniebowstąpienie Pana Jezusa uświadamia nam, że Chrystus uwielbiony, przebywający z Bogiem jest równocześnie z nami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Żyje w Kościele, nieustannie uobecnia się w czasie każdej Eucharystii. Wczoraj druga grupa dzieci przystąpiła po raz...

Kontynuuj czytanie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 2021-05-09

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE na VI Niedzielę Wielkanocy  – 9 V 2021 r. Świętowanie niedzieli to świętowanie obecności Pana Jezusa Zmartwychwstałego wśród nas. Oddał życie, aby nas zbawić, abyśmy mieli życie. Jego ofiara wymaga naszej odpowiedzi, dlatego zachęcajmy się nawzajem do autentycznego życia wiarą na co dzień. Jutro, we wtorek i środę...

Kontynuuj czytanie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 2021-04-18

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE na   III Niedzielę Wielkanocną  – 18 IV 2021 r. Jesteśmy Kościołem pielgrzymującym w drodze do niebieskiej ojczyzny. Chrystus gromadzi nas na uczcie eucharystycznej, wyjaśnia nam pisma, w sakramentalnych znakach sam staje się pokarmem, byśmy nie ustali w drodze. W rozpoczynającym się Tygodniu Biblijnym prośmy Pana Jezusa szczególnie o...

Kontynuuj czytanie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 2021-04-11

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE na II Niedzielę Wielkanocną czyli Miłosierdzia Bożego  – 11 IV 2021 r. Dziś przypada Niedziela w Oktawie Wielkanocy (Biała, Przewodnia) czyli Miłosierdzia Bożego. Śmierć i Zmartwychwstanie Chrystusa najdobitniej przekonują nas o tym, że Bóg Sprawiedliwy jest miłością, kocha i przebacza. Jako Święty Kościół Boży, napełnieni paschalną radością, powinniśmy...

Kontynuuj czytanie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 2021-04-04

OGŁOSZENIA DUSZP. na Urocz. Zmartwychwstania Pańskiego-  4 IV 2021 Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa napełniło radością nie tylko kobiety przybyłe do grobu i apostołów, lecz także wszystkich, do których dotarła wiadomość o nim. Po misterium Świętego Triduum, po opuszczeniu, wyszydzeniu, cierpieniu i śmierci nastaje nowy czas nadziei. Z perspektywy zmartwychwstania życie człowieka...

Kontynuuj czytanie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 2021-03-28

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE na  Niedzielę Palmową – Męki Pańskiej  –28 III 2021 r. Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej, rozpoczyna uroczysty obchód Wielkiego Tygodnia. Jego punktem kulminacyjnym będzie Święte Triduum Paschalne upamiętniające wydarzenia od Ostatniej Wieczerzy po chwalebny dzień Zmartwychwstania Pańskiego. W tych świętych dniach odnajdujemy najgłębszy sens życia Kościoła, świętej liturgii...

Kontynuuj czytanie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 2021-03-07

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE na III Niedzielę Wielkiego Postu –  7 III 2021 Czas Wielkiego Postu to czas naszej metanoi, która oznacza przemianę życia, podjęcie nowych wyzwań, pracę nad swoją duchowością, a przede wszystkim zmianę myślenia pod wpływem słowa, które kieruje do nas Bóg. Aby je usłyszeć, trzeba się zatrzymać, wyciszyć, skierować...

Kontynuuj czytanie