OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 2022-01-02

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE na II Niedzielę po  Narodzeniu Pańskim – 2 I 2022 r. Trwamy w radości z narodzin Chrystusa, obchodząc drugą niedzielę po Narodzeniu Pańskim. Modlimy się dzisiaj, aby Bóg napełnił cały świat swoją chwałą i ukazał się wszystkim narodom (kolekta mszalna). W czwartek, 6 stycznia, przypada uroczystość Objawienia Pańskiego,...

Kontynuuj czytanie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 2021-12-25

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE na Niedzielę w Oktawie Narodzenia Pańskiego – święto  Świętej Rodziny z Nazaretu Jezusa, Maryi i Józefa (sw. Szczepana, dk i m)– 27 XII 2021 r. Dziś, w ostatnią niedzielę roku kalendarzowego, obchodzimy święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa oraz wspominamy męczeństwo św. Szczepana, diakona. Naszą modlitwą otaczamy...

Kontynuuj czytanie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 2021-12-19

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE na IV Niedzielę Adwentu– 19 XII 2021 r. Dziś czwarta – ostatnia niedziela Adwentu. Wykorzystajmy te kilka dni adwentowego oczekiwania na duchowe przygotowanie do uroczystości Narodzenia Pańskiego. Modlimy się, aby nasza gorliwość wzrastała w miarę zbliżania się święta oraz abyśmy godnie obchodzili tajemnicę narodzin Syna Bożego (modlitwa po...

Kontynuuj czytanie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 2021-12-12

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE na III Niedzielę Adwentu– 12 XII 2021 r. Dziś trzecia niedziela Adwentu, od pierwszych słów antyfony na wejście: „Radujcie się zawsze w Panu (…)” nazywana po łacinie „Gaudete”. Słowa te zostały zaczerpnięte z Listu Świętego Pawła do Filipian i wyrażają adwentową radość z bliskości Pana. Podkreśla ją również...

Kontynuuj czytanie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 2021-12-05

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE na II Niedzielę Adwentu– 5 XII 2021 r. Dziś druga niedziela Adwentu. Trwamy w radosnym czasie oczekiwania na spotkanie z Panem. Jednocześnie już po raz 22. obchodzimy Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. Wpieramy modlitwą wspólnoty chrześcijan mieszkających za naszą wschodnią granicą. Po Mszy Świętej możemy...

Kontynuuj czytanie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 2021-11-28

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE na I Niedzielę Adwentu– 28 XI 2021 r. Dzisiaj rozpoczynamy okres Adwentu, który przygotuje nas do uroczystości Narodzenia Pańskiego. To będzie drugi rok realizacji w Kościele w Polsce programu duszpasterskiego na lata 2019-2022, którego hasło brzmi: „Eucharystia daje życie”. Natomiast hasłem roku duszpasterskiego 2021/2022 są słowa „Posłani w...

Kontynuuj czytanie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 2021-11-14

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE na XXXIII Niedzielę zwykłą  – 14 XI 2021 r. Żyjemy w czasach ostatecznych, bo nasze życie na tym świecie jest tylko etapem pielgrzymki ku niebieskiej ojczyźnie, gdzie miejsca przygotował nam Bóg. Wobec wydarzeń, które czasem mają cechy apokaliptyczne, w sercu człowieka pojawia się strach i niepokój. Nie możemy...

Kontynuuj czytanie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 2021-11-06

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE na XXXII Niedzielę zwykłą  – 7 XI 2021 r. Bóg prowadzi nas drogami prawdy i miłości. Dał nam przykazania, a więc jasne zasady, konkretne wymagania. W świecie skażonym obłudą i zakłamaniem ci, którzy to demaskują, są narażeni na różne ataki, trudności. Jednak wpatrujemy się w Pana Jezusa, który...

Kontynuuj czytanie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 2021-10-24

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE na XXX Niedzielę zwykłą (XXiI po Zesł Ducha Św) – 24 X 2021 r. Bóg słyszy nasz głos, nasze wołanie nawet wtedy, gdy nam się wydaje, że nie jesteśmy w stanie przebić się przez współczesny szum, który zewsząd nas otacza. On potrafi wyłuskać nasze wołanie pełne wiary, miłości...

Kontynuuj czytanie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 2021-10-17

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE na XXVIII Niedzielę zwykłą (XX po Zesł Ducha Św) – 10 X 2021 r. Skarbem Kościoła jest Eucharystia, w której Bóg jest dla nas pokarmem i mądrością w Najświętszym Sakramencie i swoim słowie. W świecie, który nieustannie proponuje nam wiele różnorakich dóbr, warto rozróżnić, co tak naprawdę jest...

Kontynuuj czytanie