OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 2020-04-12

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE na Niedzielę Wielkanocną Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego  – 12 IV 2020 r. Miłość ostatecznie zwycięża śmierć, zatem przyobleczmy nasze życie w zwycięską miłość Ojca i jej doświadczajmy. Grzech i jego owoc, to znaczy śmierć, nie jest już w stanie zagrodzić nam drogi do domu Ojca. Przez Jezusa w Duchu...

Kontynuuj czytanie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 2020-04-05

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE na   Niedzielę Palmową – Męki Pańskiej) – 5 IV 2020 r. Dzisiejsza Niedziela Palmowa wprowadza nas w tajemnicę Wielkiego Tygodnia. Tak jak Pan Jezus wszedł do Jerozolimy, tak przychodzi dziś do każdego z nas. Oby nie okazało się jednak, że stoimy w tłumie, który woła: „Hosanna”, a za...

Kontynuuj czytanie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 2020-03-29

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE na V Niedzielę Wielkiego Postu  (tr. I Męki Pańskiej) – 29 III 2020 r. Od dzisiejszej – piątej niedzieli Wielkiego Postu – zmienia się charakter tego okresu liturgicznego. Cały czas towarzyszyło nam wezwanie Kościoła do nawrócenia i pokuty, skorzystania z łaski przebaczenia, którą miłosierny Bóg pragnie nas obdarzyć....

Kontynuuj czytanie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 2020-03-22

Dzisiejsza – już czwarta niedziela Wielkiego Postu – różni się nieco od pozostałych. W tradycji Kościoła nazywamy ją niedzielą Laetare, czyli niedzielą radości. Widzimy to nawet w zmianie postnego fioletu na różowy kolor szat liturgicznych. W połowie Wielkiego Postu Kościół wzywa wiernych do radości, aby wszyscy podejmujący trud przemiany serca...

Kontynuuj czytanie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 2020-03-15

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE na   III Niedzielę Wielkiego Postu  – 15 III 2020 r. Pamiętajmy, że najważniejszym zadaniem w świętym czasie Wielkiego Postu jest nasze nawrócenie. Chodzi o nawrócenie we wszystkich wymiarach naszego życia osobistego, rodzinnego i społecznego. Potrzeba wiele pokory i silnej wiary w Boże miłosierdzie. Nawrócenie ma się dokonać przede...

Kontynuuj czytanie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 2020-03-08

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE na II Niedzielę Wielkiego Postu  – 8 III 2020 r. Dziś przypada druga niedziela Wielkiego Postu. Kościół na różne sposoby pragnie nam pomóc, abyśmy ten święty czas przeżywali z jak największym pożytkiem. Czyni to zwłaszcza przez głoszenie słowa Bożego i sprawowanie sakramentu pojednania i pokuty. Przypominam, że w...

Kontynuuj czytanie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 2020-03-01

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE na   I Niedzielę Wielkiego Postu  – 1 III 2020 r. Dzisiaj przeżywamy pierwszą niedzielę Wielkiego Postu. Warto przypomnieć sobie słowa Świętego Jana Pawła II: „Rozpoczynający się okres Wielkiego Postu jest okazją do bardziej intensywnej modlitwy i wielkodusznej pokuty dla ubłagania Boga o łaskę nawrócenia serc i dar pokoju...

Kontynuuj czytanie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 2020-02-16

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE na   VI Niedzielę zwykłą  – 16 II 2020 r. Każda niedziela jest wyjątkową okazją do dojrzewania naszej wiary, do pogłębiania i zacieśniania naszej osobistej relacji z Panem Bogiem. Jakże jest ważne, aby w tym procesie brała udział każda nasza rodzina i cała wspólnota parafialna. Pozwólmy Panu Jezusowi przemieniać...

Kontynuuj czytanie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 2020-02-09

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE na V Niedzielę zwykłą  – 9 II 2020 r. Dziś na Eucharystii gromadzi nas Chrystus w piątą niedzielę w ciągu roku liturgicznego. Pamiętajmy, że nikt z nas ani cała nasza wspólnota parafialna nie jest w stanie pogłębić swojej więzi z Panem Bogiem bez Eucharystii. Dopiero karmiąc się prawdziwą...

Kontynuuj czytanie