OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 2020-06-07

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE na Uroczystość Trójcy Przenajświętszej – 7 VI 2020 r.

 1. Dzisiaj, w uroczystość Trójcy Przenajświętszej, ze szczególną czcią Kościół wypowiada modlitwę: „Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu…”. Warto też zdać sobie sprawę, że ile razy świadomie i pobożnie wykonujemy znak krzyża, modlitewnie wielbimy Trójcę Przenajświętszą – jednego Boga w trzech Osobach.
 2. W najbliższy czwartek, 11 czerwca, w liturgii będziemy celebrowali uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało. Będziemy dziękować Bogu za dar Eucharystii, będziemy prosić Chrystusa o błogosławieństwo i pokój dla Kościoła powszechnego, naszej Ojczyzny i naszego narodu. Udział w procesji eucharystycznej jest publicznym wyznaniem wiary.  Przygotujmy cztery ołtarze, wg zaleceń na terenie przykościelnym (ministranci, Róże R, rodzice dzieci I komunii i kandydaci do bierzmowania).
 3. Czerwiec poświęcony jest Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. W naszym kościele codziennie po Mszy św (w niedziele po Mszy sw o g 1130) będziemy odprawiali nabożeństwa czerwcowe.
 4. Dziękuję za każde dobro i wszelką pomoc, za ofiarowane produkty, oraz za przygotowanie  kościoła parafialnego oraz kościoła w Kotowicach do świętowania niedzieli. Dziękuję za składane ofiary przelewem na rachunek bankowy parafii      PKO BP 77 1020 5242 0000 2602 0468 6988             

Porządek Mszy św:

6 VI 2020 – Sobota –I mies – wsp NMP;  św. Norberta, bpa

 • 1100
  • I – W int dzieci Rocznicy I Komunii św
  • II –  W int  rodzin dzieci rocznicy I Komunii św
 • 1415 + Stefan Hauke – pogrzeb
 • 1600(K) W int Stefan Grzesik , 94 urodz; dz błag
 • 17.30 Różaniec wynagradzający Niepokalanemu Sercu NMP
 • 1800
  • I – W int Róż Róż  
  • II  + Halina Górecka , gr

7 VI –   Niedziela X zw – Uroczystość Przenajświętszej Trójcy / koniec spowiedzi i Komunii św Wielk.

800(Pęgów)

  • I – ++ rodzice: Małgorzata i Stanisław i zmm z rodz Szymankiewicz i Radomskich
  • II – ++ Janina i Stanisław Moskwa
 • 945(K)   W int Róż R
 • 1130(P-Suma)
  • I – + Halina Górecka, gr
  • II – W int Władysław 80 ur, Helena 80 ur, Janina 78 ur; dz błag i o bł Boże , p łaski                    
 • 1800(Pęgów)  ++ zmm z rodz Szpura

8  VI 2020 – Poniedziałek  – św. Jadwigi, wyzn i Króla Polski

 • 900(łac)   ++ dusze w czyścu cierpiące / poza paraf + Halina Górecka , gr

9 VI  2020 –  Wtorek – św. Efrema, dk i dK

 • 18(0 + Halina Górecka, gr

10 VI 2020 –  Środa

 • now do NMP NP.  i św. Mikołaja                  
 • 1800( z poprzedz urocz )  + Halina Górecka, gr

11 VI 2020– Czwartek – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

 • 800
  • I – W int Marii i Andrzeja Kaczmarek 47 r ślubu i p łaski dla dzieci i wnuków
  • II – W int Konstancji 1 urodz ; dz błag
 • 945(K) ++ Piotr i Paulina; Katarzyna oraz Daroiusz Matysiak 1 r śm
 • 1200 + Halina Górecka, gr
 • 1200 W int Edward, dz błag i o p łsaski i zdrowie 
 • nie będzie Mszy św o godz 1800.

12 VI  2020– Piątek

 • 1800 + Halina Górecka , gr

13 VI 2020 – Sobota –  św.  Antoniego z Padwy, kapł i dK (posw lilii)

 • 1600(K) W int dziękcz za lata życia z pr o bł Boże i p łaski na dalsze życie
 • 1800
  • I – + Krzysztof
  • II  + Halina Górecka , gr

14 VI –   Niedziela XI zw – (II po Zesłaniu Ducha Św.)

 • 800(Pęgów)
  • I – ++ rodzice: Czesława i Bolesław; dziadkowie Maria i Józef; Karolina i Grzegorz
  • II – W int do Matki Bożej Pulkowskiej za rodziców, dzieci i wnuków
 • 945(K)   W int Adrian 19 urodz; dz błag, o zdr, bł Boże i opiekę NMP
 • 1130(P-Suma)
  • I – + Halina Górecka, gr
  • II – ++ Bronisława Łabuda 26 r śm i zmm z rodz Łabudów
 • 1800(Pęgów)  W int Mikołaj, 18 urodz; dz błag                                                                                                                  

Solenizantów i jubilatów, otaczamy serdeczną pamięcią i polecamy wstawiennictwu świętych.

Wszystkim życzymy dobrej niedzieli oraz błogosławionego i dobrego tygodnia.