Odwołanie Dyspensy od obowiązku uczestniczenia we Mszy Świętej w niedziele i święta nakazane z dnia 27 marca 2020