OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 2020-03-15

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE na   III Niedzielę Wielkiego Postu  – 15 III 2020 r. Pamiętajmy, że najważniejszym zadaniem w świętym czasie Wielkiego Postu jest nasze nawrócenie. Chodzi o nawrócenie we wszystkich wymiarach naszego życia osobistego, rodzinnego i społecznego. Potrzeba wiele pokory i silnej wiary w Boże miłosierdzie. Nawrócenie ma się dokonać przede...

Kontynuuj czytanie

Ogłoszenia z Archidiecezji w sprawie Koronawirusa

Ogłoszenia i komunikaty wydane przez Arcybiskupa Metropolitę Wrocławskiego Józefa Kupnego oraz Kurię Metropolitalną Wrocławska Ogłoszenie wydane przez Arcybiskupa z dnia 12 marca 2020 r.: Dyspensa od obowiązku uczestniczenia we Mszy Św. w niedzielę do dnia 29 marca 2020 r. Ogłoszenie wydane przez Arcybiskupa z dnia 13 marca 2020 r.: Zarządzenie...

Kontynuuj czytanie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 2020-03-08

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE na II Niedzielę Wielkiego Postu  – 8 III 2020 r. Dziś przypada druga niedziela Wielkiego Postu. Kościół na różne sposoby pragnie nam pomóc, abyśmy ten święty czas przeżywali z jak największym pożytkiem. Czyni to zwłaszcza przez głoszenie słowa Bożego i sprawowanie sakramentu pojednania i pokuty. Przypominam, że w...

Kontynuuj czytanie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 2020-03-01

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE na   I Niedzielę Wielkiego Postu  – 1 III 2020 r. Dzisiaj przeżywamy pierwszą niedzielę Wielkiego Postu. Warto przypomnieć sobie słowa Świętego Jana Pawła II: „Rozpoczynający się okres Wielkiego Postu jest okazją do bardziej intensywnej modlitwy i wielkodusznej pokuty dla ubłagania Boga o łaskę nawrócenia serc i dar pokoju...

Kontynuuj czytanie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 2020-02-16

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE na   VI Niedzielę zwykłą  – 16 II 2020 r. Każda niedziela jest wyjątkową okazją do dojrzewania naszej wiary, do pogłębiania i zacieśniania naszej osobistej relacji z Panem Bogiem. Jakże jest ważne, aby w tym procesie brała udział każda nasza rodzina i cała wspólnota parafialna. Pozwólmy Panu Jezusowi przemieniać...

Kontynuuj czytanie

LIBAN – ŚLADAMI ŚW. CHARBELA

Otwarte zostały zapisy na Pielgrzymkę do Libanu „Śladami św. Charbela”. Pielgrzymka organizowana jest przez Biuro Turystyczno Pielgrzymkowe FRATER. Wszystkie szczegóły co do pielgrzymi oraz w jaki sposób się zapisać znajdują się w poniższym załączniku: Plan pielgrzymki i zapisy. Po więcej szczegółów można kontaktować się z proboszczem lub zarejestrować się przez...

Kontynuuj czytanie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 2020-02-09

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE na V Niedzielę zwykłą  – 9 II 2020 r. Dziś na Eucharystii gromadzi nas Chrystus w piątą niedzielę w ciągu roku liturgicznego. Pamiętajmy, że nikt z nas ani cała nasza wspólnota parafialna nie jest w stanie pogłębić swojej więzi z Panem Bogiem bez Eucharystii. Dopiero karmiąc się prawdziwą...

Kontynuuj czytanie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 2020-02-02

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE na IV Niedzielę zwykłą (IV po Objaw. Pańskim) – Ofiarowanie Pańskie – 2 II 2020 r. W dzisiejszą niedzielę, 2 lutego, w kalendarzu liturgicznym przypada święto Ofiarowania Pańskiego, Od początku czczono w Kościele pamiątkę przyniesienia Dzieciątka Jezus przez Maryję i Józefa do świątyni jerozolimskiej. Niekiedy dzień ten nazywano...

Kontynuuj czytanie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 2020-01-26

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE na   III Niedzielę zwykłą (III po Objaw. Pańskim) – 26 I 2020 r. Dzisiejsza, ostatnia niedziela stycznia, tradycyjnie obchodzona jest w Kościele jako Światowy Dzień Trędowatych, ustanowiony w 1954 roku. Wiemy, jak straszna w skutkach jest ta choroba. Dziś przypada też Dzień Islamu – prośmy Trójjedynego Boga –...

Kontynuuj czytanie