OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 2019-12-29

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE na   Niedzielę w Oktawie Narodzenia Pańskiego – Świętej Rodziny – 29 XII 2019 r.

  1. Dzisiejsza, ostatnia niedziela 2019 roku, jest świętem Świętej Rodziny Nazaretańskiej: Jezusa, Maryi i Józefa. Wpatrując się w Świętą Rodzinę, łatwiej zrozumiemy nasze powołanie do życia w rodzinie. Ona jest wzorem dla naszych rodzin. Pamiętajmy, że zadaniem każdego chrześcijanina jest przede wszystkim troska o własne zbawienie. Dla wszystkich powołanych do życia małżeńskiego i rodzinnego ta troska wyraża się poprzez dobre i przykładne, godne życie w rodzinie i poprzez rodzinę.
  2. We wtorek, 31 grudnia, podczas specjalnego nabożeństwa dziękczynno-przebłagalnego w naszym kościele, które będziemy celebrowali o godz. 18(w Kotowicach o g 16), podziękujemy Bogu – dobremu Ojcu, za miniony czas i za otrzymane dobro. Przeprosimy za popełnione grzechy. Będziemy również prosić o błogosławieństwo nad nami, naszymi rodzinami i nad naszą Ojczyzną. Za uczestnictwo w tym nabożeństwie i śpiew „Ciebie Boga wysławiamy” można uzyskać odpust zupełny
  3. W najbliższą środę, 1 stycznia, z Maryją – Bożą Rodzicielką wejdziemy w Nowy Rok Pański 2020. Tego dnia w szczególny sposób będziemy modlili się o pokój na świecie. W tym dniu za wspólny śpiew hymnu O Stworzycielu Duchu Przyjdź możemy uzyskać odpust zupełny.
  4. Dziękuję za każde dobro i wszelką pomoc, za ofiarowane produkty, oraz za przygotowanie  kościoła parafialnego oraz kościoła w Kotowicach do świętowania niedzieli.

Porządek Mszy św:

28 XII 2019 – Sobota – IV Dz Oktawy Narodz Pańskiego – Śww Młodzianków Meczenników

1800 ++ Alfreda, Karolina, Jakub, Stanisława i Wiktoria

29 XII  2019–  Niedziela w Oktawie Narodz Pańskiego – Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa

800(Pęgów) I -W int Marii z r urodzin oraz rodziny, o zdrowie, bł Boże i p łaski

II – W int Anny o uzdrowienie

945(Kotowice)  ++ Katarzyna, Paulina, Piotr i Dariusz

1130(Pęgów-Suma) I – W int dzieci, które przyjęły chrzest św w naszej parafii, w 2019 roku

II + Ryszard Lesiak

1800(Pęgów) ++ rodzice Karolina i Michał Michalewscy – of córka

30 XII  2019 – Poniedziałek – VI dzień w Oktawie Nar Pańskiego

900(łac) W int chorych odwiedz w 2019 z posł sakr o p łaski a dla tych co zmarli o wieczne zbawienie

31 XII  2019 –  Wtorek –  VII dzień w Oktawie Narodz Pańskiego – św. Sylwestra I , papieża

1600(K) rez

1800 W int wynagradzającej Panu Bogu za grzechy w parafii w 2019 roku

1 I 2020 – Środa – Oktawa Nar Pańskiego – Urocz Świętej Bożej Rodzicielki Maryi – Nowy Rok                   

800  W int Bogusławy Wójcikowskiej w 70 urodz dz błag – of wnuki

945(K) W int rodz Barbary i Zygmunta Szypów, dz błag i o bł na rok 2020

1130 W int dziękczynnej za Jubileuszowy Rok Święty w par Pęgów (6 XII 2018 -6 XII 2019)

1800 za parafian

2 I 2020 – Czwartek I mies – św Bazylego Wlk i Grzegorza z Nazjanzu, bpów i doktorów Kościoła

900 rez

3 I  2020– Piątek – I mies – Najświętszego Imienia Jezus – spowiedź przed Mszą sw

1600(K) rez

1800

4 I 2020 – Sobota – I mies

 1730 Różaniec Wynagradzający do Niepokalanego Serca NMP

1800 W int Róż R

5 I  2020–  II Niedziela po Narodzeniu Pańskim (adoracja NS)

800(Pęgów) W int rodziny Michalewskich, dz błag

945(Kotowice) W int Róż R

1130(Pęgów-Suma) + Andrzej Bartłomiej Skotnicki

1800(Pęgów) za parafian

Solenizantów i jubilatów otaczamy serdeczną pamięcią i polecamy wstawiennictwu świętych                                             . 

Wszystkim życzymy dobrej niedzieli  i dobrego, błogosławionego tygodnia

Kolęda: Czwartek – 2 I – od g 16  – Pęgów,ul. Kościelna i Wąska; Kotowice – tzw dawniej wille                 

Sobota – 4 I – od g 10 Kotowice (jeden ks od strony Urazu, drugi ks od str Pęgowa)