OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 2024-02-18

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  na  I Niedzielę Wielkiego Postu–18 II 2024 Rokrocznie w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu rozważamy Ewangelię o kuszeniu Chrystusa na pustyni. Pan Jezus, który zwyciężył wszystkie szatańskie pokusy, uczy nas sztuki zwyciężania w pokusie. Niech wielkopostna pielgrzymka wiary nas umacnia w naszych zmaganiach ze złem… Wzbudźmy w sobie wielkie pragnienie...

Kontynuuj czytanie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 2024-02-11

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  na  VI Niedzielę zwykłą–11 II 2024 W dzisiejszą niedzielę słyszymy w Ewangelii o uzdrowieniu trędowatego. Padają tam znamienne słowa „Jeśli zechcesz…”. Bóg zawsze pragnie naszego dobra, pragnie nam udzielać swoich dobrodziejstw. A my ze swojej strony podejmijmy trud otwarcia się na Jego łaskę, może podejmijmy pewne zobowiązania z...

Kontynuuj czytanie

Najnowsze zdjęcia...

Więcej zdjęć