OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 2022-10-30

Ogłoszenia duszpasterskie  na  XXXI Niedzielę zwykłą  (XXI po Zesł Ducha Św.) – 30 X 2022

 1. Dziś trzydziesta pierwsza niedziela zwykła w ciągu roku kościelnego. Każda Eucharystia, w której uczestniczymy, jest uobecnieniem męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa i przedsmakiem wiecznej chwały. Sprawując święte obrzędy, dotykamy rzeczywistości nieba. Dzisiaj modlimy się, aby Bóg pomnożył w nas działanie swej mocy i przygotował nas swoją łaską do życia wiecznego (modlitwa po Komunii).
 2. We wtorek, 1 listopada, przypada uroczystość Wszystkich Świętych. To radosny dzień, w którym Kościół upamiętnia wszystkich znanych i nieznanych Świętych i Błogosławionych. Oni osiągnęli już wieczną chwałę, a dziś są naszymi orędownikami przed Bogiem. Natomiast w środę, 2 listopada, przypada w liturgii wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. W dniach 1 – 8 listopada można uzyskać odpust zupełny za dusze w czyśćcu cierpiące. Nabożeństwa wspominkowe będą odprawiane od 1 – 8 listopada i ofiary złożone przy tej okazji przeznaczone są na inwestycje w parafii.
 3. Dziękuję za każde dobro i wszelką pomoc, wykonane prace przy kościołach, na  plebanii i na cmentarzu ; dziękuję za ofiarowane produkty, oraz za przygotowanie  kościoła parafialnego oraz kościoła w Kotowicach do świętowania Dnia Pańskiego.  Jeśli ktoś ma taką intencję, to można złożyć ofiarę na ogrzewanie.
 4. Dziękuję za składane ofiary  na rachunek bankowy  :         PKO BP 77 1020 5242 0000 2602 0468 6988      

Porządek Mszy św.:

29 X 2022 – Sobota  – wsp. NMP

 • 1800 + Józef Konieczny, gr
 • 1800( W int Jadwigi Osman 80 r urodz; dz błag
 • Adoracja Najświętszego Sakramentu błagalno – wynagradzająca od godz 19,00 do godz. 8.00.

30 X  2022–  XXXI Niedziela zwykła  

 • 800(P)   I +Adolf Wójcikowski; Jan Paluch 30 r śm  II W int Elżbiety dz błag i o opiekę Matki Bożej
 • 945(K)  ++ zmm z rodzin: Koniecznych; Zarzecznych, Kaleta, Pałka i Rzeczyckich
 • 1130 (P) I za parafian   II + Józef Konieczny, gr
 • 1800 (P)  W int Elżbiety i Mieczysław Skowron , 65 r ślubu dz błag i opiekę Matki Bożej

31 X 2022 – Poniedziałek 

 • 1300 + Andrzej Tomecki – pogrzeb
 • 1800(łac)  z urocz, W Świętych + Józef Konieczny, gr

1 XI   2022 – Wtroek – Uroczystość Wszystkich Św +

 • 8 00++ zmm z r Makowskich i Bulejak; II W int Andrzej Kaczmarek urodz; dz błag
 • 945(K) + Józef Konieczny gr / procesja na cmentarzu
 • 1200 (P-cm) ++ wszystkich zmarłych z nab wspominkowych   ( nie będzie Mszy św o g 18)

2 XI 2022  –  Środa  – Wsp Wszystkich Wiernych  Zmarłych  / nowenna do NMP Nieust Pomocy i św. Mikołaja

 • 1200 (P-cm)  I ++ wszystkich zmarłych (x. Pr) II – w zm / procesja na cmentarzu
 • 1600 (K) + Józef Konieczny gr (x R)  II – do dysp pap (x Pr)
 • 1900 (P) I  ++ dusze w czyśću cierpiące (x PR) II d d p

3 XI 2022 – Czwartek    I mies       / ad Najśw Sakramentu g 1730 , Godz  Św – g. 23

 • 18 00 + Stefan Hauke i zmm z rodz    /poza porządkiem parafialnym/  + Józef Konieczny gr

4 XI 2022 – Piątek  – I mies – św. Karola Boromeusza, bpa i dK

 • 1600(K) rez
 • 1800  I ++ Maria Zagrobelna 3 r śm, Irena Alekso 22 r śm     II + Józef Konieczny gr

5 XI 2022 – Sobota  – I mies – wsp. NMP        1730 – Różaniec wynagradzający do Niep Serca NMP

 • 1800 + Józef Konieczny, gr
 • 1800( W int Róż R

6 XI  2022–  XXXII Niedziela zwykła – I mies

Adoracja N Sakramentu:  w Pęgowie 9- 11.30 ; w Kotowicach 10,30 – 12.30.

 • 800(P)   I  + Andrzej Wesołowski 5 r śm   II + Józef Konieczny, gr
 • 945(K)   Róże
 • 1130 (P)I  ++Marian, Marianna i Wincenty Suliga; Antoni Pęciak i Jan Szarek  II + Edward Buczak 34 r śm
 • 1800 (P) ++ zmm z r Burek, Bacańscy, Szczygielskich i Opałka

Wszystkim jubilatom i solenizantom najbliższego tygodnia życzymy obfitości Bożych darów oraz szczególnej opieki Matki Bożej Królowej Wszystkich Świętych.   Wszystkim życzymy dobrego i spokojnego tygodnia.

Do wieczności odszedł sp Antoni Tomecki – Wieczne odpoczywanie…………………..